Groszmann Lili az Országos Széchényi Könyvtárban

Laza tíz percben fogok beszélni a kutatásról 2018. november 23-án, 10 óra 30 perckor az Országos Széchényi Könyvtárban, a Tudományos Ülésszakon.

Minden évben, a könyvtár születésnapján kiváló kollégáim elmondják, hogy mivel is foglalkoztak a normál ügymeneten túl, idén bekéredzkedtem az eseményre. Több segítséget kaptunk a könyvtártól, az előadás egy köszönet.

Ennyi az absztrakt, vagyis az előadás összefoglalója:

Tóth Péter: Aktívan felejtsünk, vagy tépjük fel a II. világháborús sebeket? Oral history Cserépfaluban Lehet-e valós időben blogolni a tudományos kutatás során megszerzett in- formációkat? 1944 tavaszán egy borsodi falucska, Cserépfalu zsidó polgára- it a mezőkövesdi gettóba, majd Miskolcon keresztül Auschwitzig vitték. 12 Egyikük az akkor 18 éves Groszmann Lili volt, akit jelenlegi tudásunk szerint az auschwitzi gázkamrában pusztítottak el számtalan zsidó társával együtt. Balázs Istvánnal közös kutatásom néhány személyes közléssel, oral history- val indult 2014-ben. Kutatásunk során minden megszerzett információt gyorsan megosztunk egy webes felületen. Módszertani alapvetésünk, hogy forrásainkat, eredményeinket azonnal hozzáférhetővé tesszük, azaz a leírt szöveget, szkennelt dokumentumot, fotót, videót bárki számára elérhetővé tesszük az interneten. Az előadásban a faluban készített beszélgetésekről, oral historykról fogok beszélni.

Tehát a személyes beszélgetésekről fogok beszélni, meddig Oral history az interjú, mi lesz a szerkesztett változattal, mi van akkor, ha az emlékező módosítja az emlékét utólag. Mi is az emlék, mint olyan?

Lesz egy kis kiadvány is, így néz ki a tizenkettedik lap alja:

Kösz Franciska a mindent!

Ezek voltak a diák:

Rohadékok

A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma egy olyan interjútár, ahol holokaszt-túlélőkkel késztettek és készítenek interjúkat. Manapság egyre kevesebbet, mert eltelt az idő.

Ez egy fizetős tartalom, már írtunk is róla. Az interjúkban lévő eseményekben, helyekben és nevekben lehet keresni, sőt van, ahol le is van írva az egész interjú.

Áprilisban az OSZK egy hónapos próbahozzáférést kapott az archívumhoz, csináltam gyorsan egy szűrést.

Mezőkövesdre keresve találtam beszélgetéseket, kiválasztottam egy 1997-es interjút. Tepper Erzsébet.

A Degob oldalán már voltak túlélők beszámolói Mezőkövesdről, ezt még nem olvastam sehol.

Megnéztem, közben jegyzeteltem. Az interjú végén Erzsébet fotókat mutatott, ezekből készült a poszthoz pár illusztráció.

Ez következik most.

Tepper Erzsébet 1997

1903. április 9-én Csobádon született Fleich Erzsébet. Klein Erzsébetnek írták le a nevét Auschwitzban, majd a második férje okán Tepper Erzsébet néven szerepel az USC archívumában.

Erzsébetnek négy fiútestvére volt, apja korcsmáros, pálinkafőző és fűszeres, édesanyja háztartásbeli. A szülők héberül beszéltek otthon, a gyerekek már csak magyarul.5 zsidó család élt Csobádon. A nagyobb vallási ünnepeket megtartották, viszont a férfiak szombaton mindig ünnepeltek.

Fleich Erzsébet református iskolába járt, a keresztény postamester volt a barátnője. Udvaroltak neki a helyiek.

Amikor a háború után több évvel visszament Csobádra, találkozott egy gyermekkel, aki az egyik régi udvarlójának a fia volt. Azt mondta a gyerek, hogy az apja sokat emlegette, hogy Fleich Erzsi is lehetne az anyád. Erzsébet azt mondta neki, hogy jól jártál fiam, mert akkor, már a pokolban lennél.

Csobádon jégveremben tárolták a húsokat, mindig csütörtökön jött a sakter, friss kóser húsok készültek péntekenként.

A csobádi ház

Az apja hitelt adott a háború után sokaknak. Egyre többen nem fizettek. Egyik éjjel megjelent egy tartozó, bekiáltott az ablakon:

na zsidó most gyere ki majd fizetek neked

Dulakodtak, az apja és az egyik fiútestvére elzavarták a betolakodót. A tartozó elment orvoshoz, majd a szolgabíróhoz. Másnap egy hamis tanúval beállított, hogy őt bizony a zsidók megtámadták. A szolgabíró rájött a hazugságra, majd megbüntette az erőszakoskodó tartozót, a hamisan tanúzó nő pedig másnap lebénult. Így akarta az Isten.

Erzsébet egyik testvére Fleich Aladár meghalt az első világháborúban, nevét nem vésték fel a csobádi világháborús emléktáblára.

A harmincas években jött a gazdasági világválság. Erzsébet már a boltban dolgozott, férjhez ment Klein Sándorhoz két gyermekük született. Egyre többen nem fizettek, volt, hogy ők se tudtak fizetni a nagykereskedőknek. Úgy döntöttek, hogy Budapesten folytatják. A fiát Endrének, a lányát Klein Katalinnak, Katónak nevezte.

Fleich Erzsébet, Klein Sándor, Klein Endre és Klein Kató Csobádon

Klein Sándor unokatestvére Mezőkövesden élt. Amikor a zsidótörvényeket kezdték érezni, úgy döntöttek, hogy Mezőkövesden nagyobb biztonságban lesznek. Itt nagy zsidó közösség volt, zsinagógával, iskolával, a lánya polgári középiskolába a fia zsidó iskolába járt.

Itt is folytatódtak az antiszemita történetek. Egyszer Kató lánya az öccsével sétált, a tanító meglátta őket. Azt mondta Katónak, hogy lökd le a hídról azt a zsidó gyereket. Erre Kató berágott, nem akart többé suliba menni. Végül Erzsébet elintézte, hogy kapjon az iskolától papírt, és otthagyhatta az antiszemita tanítót. Erzsébet férje Tepper Sándor cipőboltjában dolgozott, majd egyedül maradt, mert a Tepper fivéreket elvitték munkaszolgálatra.

Fleich Erzsébet Csobádon

“aztán jött a baj”

A helyi főhadnagy csendőrnek zsidó volt a sógornője, de ezt nem sokan tudták. Panaszkodott a csendőr, hogy szörnyű dolgokra kérik. Egyik este behozott egy iratot, ami arról szólhatott, hogy mi lesz a zsidók sorsa. Kérte a csendőr a családot, hogy olvassák el, és cselekedjenek.

Nem menekültek. Maradtak Kleinék Mezőkövesden.

Az egyik család elindult két részben, anya három gyerekkel, apa a másik hárommal, az utcán felismerték az apát, és agyonlőtték.

Ekkorra már a cipőboltot elvették tőlük, azaz bezáratták, ahogy többi üzletet is, az árut lefoglalták, de az nem tartott sokáig, mert vitték az emberek a zsidó boltokból, amit csak tudtak.

„a szolgabíró testvére vitte a férfiingeket”

Ekkorra már több nagyon gazdag zsidó kiment Amerikába Mezőkövesdről. Aki maradtak a gettóba terelték 1944 májusában. De előtte jöttek a vegzálások. Kleinék földes szobáit felásatták, hátha oda dugták el az aranyat. Folyamatosan ütötték és verték őket.

„jött egy szép nap, pakolj zsidó”

Mezőkövesdi vagy környékbeli magyar katonák, csendőrök terelték őket, Erzsébet németet a koncentrációs táborban látott először.

Mezőkövesden egy iskola placcára terelték a zsidó családokat, innen egy kis szobába kerültek Kleinék. Nem volt víz, néha kaptak a helyiektől ételt, valaki hozott egy csomó lisztet, ami svábbogarakkal volt telve, ebből csináltak kenyeret.

„akkor kezdtek rügyezni a fák, amikor indultunk ki a gettóból”

Egyik napon kiterelték őket a mezőkövesdi vasútállomásra. A Klein család a gettóban és a vonaton is együtt maradt. Diósgyőrben szálltak le, itt is folytatódtak az ütlegelések, szintén magyarok verték őket, szinte mindenüket elvették, ruhákba varrva maradt pár cuccuk.

Nagyjából hetvenen voltak egy vagonban, itt húzódtak össze négyen. Kassán megállt a vonat. A kis lukakon könyörögtek vízért, kintről azt mondták, hogy aranyért adnak vizet.

Sokáig tartott a vonatút, egy szögesdrótos táborhoz értek, ahol azt látták, hogy egyenruhás rabok köveket pakolnak. Erzsébet úgy gondolta, hogy ez nekik is menni fog.

Beterelték őket egy kerítéssel védett térre, levágták a hajukat, levetkőztették, és fürdőbe vittek mindenkit. Ezután Erzsébet alig ismerte meg a lányát, a lánya az anyját.

Klein Sándort a fiával egy sorba, Erzsébetet Kató lányával egy másik sorba terelték, előtte tudtak elbúcsúzni.

„anyukám mi már nem találkozunk többé”

Erzsébetéket a hármas barakkba vitték, a férjét és a fiát soha nem látta többet.

Később tudta meg, hogy elégetik az embereket.

Volt olyan nő, aki megpróbált kiszökni a családjához, de nem jutott sokáig. Az egyik nő ott szült egy gyermeket a barakkban. Kicsempészték az újszülöttet a gázba, mert ha lebukik az anya, akkor mindketten meghaltak volna. Így legalább maradt esélye a túlélésre az anyának.

Erzsébet és Kató végig együtt tudott maradni, majd ősszel kiszelektálták őket, és a lichtenaui fegyvergyárba vitték őket. Két külön műszakban dolgoztak, alig találkoztak.

A háború végén a németek elkezdtek menekülni, terelték a zsidókat gyalogmenetben. Ekkor is sokan meghaltak közülük, majd az oroszok felszabadították őket. A berdichevi katonatáborba vitték Erzsébetet és Katót vonattal, Itt nem volt szabad mondani, hogy ők zsidók. Végül:

„Sztálin hazaengedett minket”

Klein Kató a negyvenes évek végén Mezőkövesd

9 hónap múlva értek Budapesten keresztül Mezőkövesdre. Haza. Az egyik öccse és a lánya is túlélte a borzalmakat. Egy ágyat tudtak szerezni, mindenük odalett. Kaptak segítséget, főleg ételt innen és onnan. Mezőkövesden találkozott Tepper Sándorral, akit a háború előtt is már ismert.

Tepper Sándor megkérte Erzsébet kezét. Erzsébet azt mondta, hogy egy évig várja a férjét vissza, ha nem jön, akkor hozzámegy. Klein Sándor nem jött vissza.

Egy mezőkövesdi gyógyszerész segítette őket, adott kétezer forint kezdőtőkét, hogy nyithassanak boltot, gyermekük is született Tepper Pál, ment is az üzlet, de jött 1956, végleg elmenekültek. Amerikába.

Erzsébet az interjú során többször használja azt a többes számú szót egyes emberekre, hogy:

rohadékok

Még pár fotót mutatok a poszt végén Erzsébet archívumából.

Kezdésként Tracy Tepper látható. Ő Klein Erzsébet Auschwitzot is megjárt túlélő, és Tepper Sándor volt munkaszolgálatos holokauszttúlélő unkokája.

Az élet egy csoda.

Tracy Tepper, Erzsébet unokája

Klein Kató, Klein Endre, és Fleich Erzsébet testvére Csobádon

Tepper Sándor katonaruhában

Tepper Erzsébet és Tepper Sándor, ötvenes évek

Tepper Pál, Erzsébet fia

Tepper Ráhel, Erzsébet unokája

Bükkábrány-Felsőábrány anyakönyvi kerület

A Magyar Nemzeti Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár között van egy egyezség, mely szerint az ott kutató kutatók egymást segítik. Kulturális intézmények win-win szituációja.

Mivel az OSZK csapatában rúgom a labdát, futom a köröket, diktálom a tempót, ezért engedélyt kértem arra, hogy az 1851 és 1895 közötti ábrányi hitközséghez tartozó anyakönyveket kényelmesebben tudjam kutatni.

Az engedélyt megkaptam, ezért mostantól saját tempóban, teljeskörűen fel tudjuk dolgozni azt a 242 digitalizált anyakönyvi oldalt, amit eddig még nem dolgoztunk fel.

Róluk van szó:

394. Bükkábrány-Felsőábrány anyakönyvi kerület (=Alsóábrány+Felsőábrány) (Ábrány)Izr.: lépüiv.1800.k.,megújít 1925/ Jelzet: X 5387, 242 felv. A 3422

Szül.: 1851-1895 Ház.: 1851-1895 Hal.: 1851-1895

//193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek/adatlap/27866 52 felvétel
//193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek/adatlap/27865 135 felvétel
//193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek/adatlap/27867 65 fevétel

Mik fognak kiderülni? Persze csak az 1851 utáni adatok alapján.

  • Mikor és kit temettek először Cserépfaluban?
  • Mikor volt az első cserépi házasságkötés?
  • Mikor volt az első cserépi születés?

És persze a második, majd a harmadik, aztán majd Bogács, Váralja, Zsérc, Tard és így tovább.

Mindenki.

Első körben azon döbbentem meg, hogy 1871-ig nem találtam felnőtt temetést. Csak gyerekeket. Pár hónapostól pár éves korig.

Az anyakönyveket nem publikálhatjuk, mely szabályt betartjuk, de ha lesz olyan dokumentum, melyet mindenképpen meg szeretnénk mutatni, arra majd engedélyt kérünk.

Az eredményről majd az OSZK-ban is beszámolok. Hamár.

Kösz OSZK!

Kösz MNL!

Mimikoko az OSZK-ban :)

Áprilisban írtam Cserépfalvi Katalin könyvéről, melyben a család menekülésének a történetét írta meg.

Akkor így végződött a poszt:

A könyv nem volt meg az Országos Széchényi Könyvtárnak. Vettem egy másik példányt és átadtam a feldolgozó kollégáknak. Egy lesz muzeális példány, egyet pedig szolgáltatunk.

Hogy ne éljünk tudatlanságban.

Sikerült azóta az OSZK állományába venni a köteteket. Egyet szolgáltat bárki számára a nemzeti közgyűjtemény, egy példány pedig a muzeális példány jelzést kapta, ami azt jelenti, hogy egy másik raktárban gondosan őrzi az intézmény az utókornak, meg még tovább is, ameddig csak lehet.

A könyvtári rendszerben így néz ki a kötet: MB 260.015

Mimikoko illegális élete az Országos Széchényi Könyvtárban

Az MB 260.015 raktári jelzet azt jelenti, hogy

  • az M: mozgatható példány,
  • A B: a könyv mérete,
  • A 260.015 szám pedig egy méreten belüli folyószám.
  • A raktárban megnéztem a mozgatható kötetet, le is fotóztam:

Mimikoko illegális élete az Országos Széchényi Könyvtár raktárában

A kutatásunk egyik eredménye a sok közül.

Örvendünk.

Kohn Dávid nyomtatta ki az első Gárdonyi-írást

1881-ben történt meg ez az eset. Kohn Dávid Cserépfaluban született, 9 gyermeket nevelt, később tömlöcbe is került. Ezt már megírtuk egyszer. A Gárdonyi-kapcsolat, egy ilyen érdekesség típusú kultúrtörténeti esemény.

A Széchényi Könyvtár blogjában ennél kicsit részletesebben megírtam az első kinyomtatott Gárdonyit:

„A Líceumi Nyomda után idő­ben az első Kohn Vilmosé volt 1878-ban. A cserépfalvi születé­sű fiatalember csak kettő évig vitte az általa alapított üzletet, mert 1880-ban Kohn Dávid vette át tőle, aki akár a testvére is lehetett, hiszen ugyanott született, és csak négy évvel volt fiatalabb Vilmosnál. Az üzem több inast foglalkoztatott.

A Cserépfaluban született Kohn Dávid nyomdájában adták ki a lapot, erről a Heves Megyei Hírlap nyomdatörténeti írásában olvashatunk. A nyomda szerepel könyvtárunk nyomdatörténeti honlapján is.

Igen, Ziegler Géza, mert a Gárdonyi csak egy felvett név, mely nevet a Füllentőben megjelent írása miatt választhatta. Mert itt láthattuk először leírva azt, hogy Gárdonyi Z. Géza. Majd a Z-t is elhagyta, s a kilencvenes évektől már Gárdonyi Géza néven publikált. Gárdonyból származott a Ziegler család, ez lehet a névválasztás oka. Az anyakönyvben 1897-ben jelezték a névváltoztatást.

Olvass Tovább: NEMZETIKONYVTAR BLOG

A másik blogba nem tettem bele két felvételt.
Mutatom a fejlécen a Kohn Dávid feliratot:

Füllentő, felelős szerkesztő: Iklódy Győző 1881. május 1. – OSZK Törzsgyűjtemény

Ez pedig a 135 évvel ezelőtt kinyomott Füllentő újság első oldala a Széchényi Könyvtár egyik asztalán:

Füllentő, felelős szerkesztő: Iklódy Győző 1881. május 1. – OSZK Törzsgyűjtemény

Köszönöm szépen OSZK 🙂