Jungreiss Izidor

A Magyar Távirati Iroda százéves hírei is kereshetők az interneten. Kiválasztottam egy 1936-os hírt. Farkas István református püspök egyházi körútján Mezőkövesden is megállt. Majd Cserépfaluban is.

Ilyeneket mondott a püspök:

Szeretném lelketekbe átönte­ni azt a tüzet, amit idehoztam, belétek sugározni azt a gondolatot, hogy ki-ki szeresse a maga vallását, de szeresse egymásban a magyart, a testvért is, mert addig, amig nincs egyetértés, hiába sóhajtozunk boldogabb világ után. Egy nemzet, melyet megaláztak és levertek, még feltámadhat, de ha öngyilkosságot követ el, márpedig a gyűlölködés, visszavonás, az öngyilkossággal egyenlő, akkor nem támad föl soha.

Mezőkövesd előljárói mellett részt vett a megbeszélésen Jungreiss Izidor, a hitközség főrabbija is.

Az 1929-es Magyar Zsidó Lexikonban olvashatunk a mezőkövesdi hitközségről történetéről:

Magyar Zsidó Lexikon 1929

A hitközség mai vezetősége: Jungreiss Izidor főrabbi, Plattner József elnök, Spitz Salamon alelnök, Weiszenstein József jegyző, ifj. Schwarc Hermann ellenőr, Kohn Lajos gondnok, Adler Péter és Roth Károly számvizsgálók és Weisz Jakab tollnok.

A Magyar Országos Tudósító a püspök szavaira koncentrált, nem írta le, hogy a főrabbi mit mondott a püspöknek. Csak a választ közölte az 1936-os híradás:

válaszul Farkas püspök azt mondotta, hogy az Ószövetség népére ő mindig azzal a tudattal tekint, hogy előkészítői, úttörői voltak az ujtestamentumi kijelentésnek. Fáj­dalmasan látja, – úgymond – hogy Németországban vannak, akik az Ótesta­mentumot meg akarják tagadni, – mi nem gondolkozhatunk igy. Viszont azt kivánjuk a zsidóságtól, hogy önzetlenül és fenntartás nélkül imádkozzanak és dolgozzanak a boldogabb magyar holnapért, mert őszinte megbecsültetésre csak igy számithatnak.

Mire gondolhatott a püspök?

Talán arra, hogy a 19. század második felétől a zsidóság eltávolodott az ószövetségi hittől? A Mózes öt könyvére épülő Talmudra gondolhatott? Vagy egész egyszerűen a németek fasizálódása lényeg? Asszimilációra lesz szükségük a magyaroknak? 1936-ban vagyunk, az 1920-as numerus clausus után, Németországban már tombol a zsidóüldözés, a harmincas évektől kitiltják őket bizonyos munkahelyekről, 1935-ben a nürnbergi törvények már megfosztják a német zsidókat az állampolgárságuktól is. Arra célozhatott a püspök, hogy nem biztos, hogy meg tudják tartani a hitüket a zsidók? De azért dolgozzanak a boldogabb magyar holnapért?

Így nézett ki az Magyar Országos Tudósító írógéppel írt híre a mezőkövesdi látogatásról:

Magyar Országos Tudósító 1935. október 15.

Jungreiss Izidor 70 éves volt 1944-ben. A Braham-könyvben Jungreisz Andort nevezik meg a mezőkövesdi gettó rendjére felügyelő zsidó tanács egyik tagjának, a fia lehetett az említett rabbi?

Az emléklapja szerint 1944. június 16-án ölték meg a nácik Auschwitzban.


YAD VASHEM JUNGREISS IZIDOR

I’ll Miss You

A tavalyi emléksétán Nagy Zoltán készített videófelvételeket. Több helyszínen forgott a kamera, most egy kis vágást vágtam meg a hosszú nyersanyagból, benne pár közutas mozgóképpel.

A videó végén egy lényeges helyszínt mutatok be. A zsidó temető szinte teljesen megsemmisült Cserépfaluban. A keresztény sírok között viszont ott van az egyik megmaradt zsidó sírkő. Ez a kő nem a zsidó temetőben van, hanem attól kábé 50 méterre. Erről is gondolkodtunk már. Hogy miként történhetett ez annak idején.

Tehát akkor itt a rövid videó:

Eseményajánló: 3. Groszmann Lili Nap 2016. május 22. Cserépfalu

Harmadik séta

A május 22-i rendezvényünket nem lehet csak úgy megtartani. Közterületeket használunk, faluk között vonulunk, és a városba tartunk majd közutakon gyalogolva.

Tavaly és 2014-ben is irtó rendes rendőr urak biztosították a rendezvényt. Idén is meg kell csinálni ezt az engedélyezési kört. Tegnap indtítottam az ügy intézését, ma megkaptam a kérésünk befogadásáról szóló igazolást.

Ez ilyen, a háttérben mik történnek típusú tartalom.

Igazolás a 3. Groszmann Lili Napról

Eseményajánló: 3. Groszmann Lili Nap 2016. május 22. Cserépfalu

Egerlövő zsidó temető

Egerlövő klassz kis község az Alföld és a Bükkalja találkozásánál, bár lehet, hogy kicsit fentebb kezdődik a Bükk hegységnek az alja. A törökök elpusztították a helyet, sokáig lakatlan volt, majd újra benépesült. Az itt élő zsidók a mezőkövesdi anyakönyvi kerülethez tartoztak. 11 km-re van Mezőkövesdtől.

A Yad Vashem adatbázisa négy egerlövői áldozatot mutat. Első, gyors kutatói keresésre nem sok mindent találtam az itteni közösségről. Szinte semmit.

A népszámlálási adatokból másoltam ki egy táblázatot. Mikor és hányan éltek Egerlövőn.

A zsidó népesseg száma településenként 1840–1941 – Hungaricana

Vasárnap, útban Cserépfaluba megálltam Egerlövőn. A temető elején egy emlékkő emlékezteti az erre járókat a zsidóságra.

Emlékkő Egerlövő

De nem itt van a zsidó temető.

A falu keleti végében kellett a szántások között kicsit autózni és egy kis dombon megtaláltam a temetőt.

A cserépi temetős posztunkban Szabó Tünde Judit említette, hogy Egerlövőn is használtak építkezésekre zsidó sírköveket. Meglepően sok, több mint tíz kő is megmaradt. Pedig Egerlövőn jóval kevesebben éltek mint Cserépben, ahol csak kettő kő maradt meg. Amiről tudunk persze.

Készítettem egy videót, alatta pedig 17 képet mutatok az egerlövői temetőről. Jön már a természet, a vizes fűben fotóztam.

17 felvétel:.

További temetős posztjaink:

Cserépfalu
Mezőkövesd
Taliándörögd
Tiszaigar

Mimikoko illegális élete

Cserépfalvi Imre lánya megírta az 1944-es események történetét. Pontosabban egy budapesti kislány megmenekülésének a történetét írta le első szám első személyben. Cserépfalvi Katiét. Fontos primer forrás 1944-ből.

Cserépfalvi Kati

Klassz rajzokkal illusztrálva adták ki a könyvet 2003-ban. Régóta szerettem volna már kijegyzetelni, végre sikerült.

Úgy vagyok az olvasással, hogy ha jó a könyv, kiolvasom irtó hamar, ha nem jó, akkor nem olvasom ki. Ez egy kiolvastam típusú kötet.

A kis Mimikokóról mindig el szokták mondani, hogy Radnóti Miklós is írt egy verset hozzá, ezért ezt a sort én is leírtam. Meg is mutatom Radnóti Miklós kézzel írt versét. Ezzel kezdődik a könyv:

Cserépfalvi Katalin: Mimikoko illegális élete

Na de nézzük sorjában, mi is történt 1944-ben. Ez nem egy könyvkritika, hanem egy kijegyzetelés.

Szereplők:

  • Mimikoko: Cserépfalvi Katalin
  • Papa: Cserépfalvi Imre
  • Mama: Katalin anyukája
  • András: Katalin testvére

1944. március 19-én közölte Papa Mimikokoval, hogy kiküldetésbe fognak menni. Azt mondta Papa, hogy egy tanárhoz, Jenő bácsihoz mennek, mert András bukásra áll. Vághidi Ferenc, Nostradamus és Wellington életrajzírója, közölte a családdal, hogy:

„azonnal illegalitásba kell mennetek családostul”

Jenő bácsiéknál hamis papírokat csináltattak. Melyekből csak egyet lehet igazából hamis papírnak nevezni: Katalinét.

  • Papa lett Jenő bácsi,
  • Mama lett Jenő bácsi felesége,
  • András Iván lett,
  • Mimikoko pedig Ádám.

A család a hamis papírokkal elment Egerbe, Cserépfalvi Imre szüleihez.
Ott is tele volt a város németekkel.

Papa visszament Budapestre bujkálni, úgy érezte, ott biztonságosabb, jobban el lehet bújni egy férfinak.

Mama és a két gyermek Szarvaskőre mentek.

A szarvaskői részben kapunk egy jó leírást, hogyan jöttek be a zsidó rendeletek, hogyan tudták ezt meg falun. Kidobolták a zsidócsillag viselésére való felhívást, kidobolták, hogy nem mehetnek zsidó orvoshoz és a zsidókat szállító lovaskocsik hangját is leírta:

„A szekerek kerekének gördülése majdnem elviselhetetlenné vált. A párnát a fülemre tettem, de így is hallottam őket… Arra nem akartam gondolni, hogy kik lehetnek ezeken a szekereken, és milyen sors vár rájuk.”

Majd visszatértek Budapestre Jenő bácsiékhoz.
A lakás raktárából lefalaztak egy részt, ide el tudott bújni tíz ember akár. Egy titkos ajtón lehetett bejutni.
Mama és András külön laktak egy másik helyen.

Mimikoko elkerült Böskéhez, egy jogtanácsos házaspárhoz, itt nagyon féltek a lebukástól és Mimikoko visszaköltözött Jenő bácsiékhoz.
Mama ekkoriban már egyre nehezebben bírta a bujkálást, arra is gondolt, hogy feladja magát. Innen Zuglóba mentek újra hárman Böske nővéréhez.

Az egyik hajnalban jöttek a kémelhárítástól Mamáékat letartóztatni. Előre meg volt beszélve, hogy ilyenkor mi a teendő. Mimikoko elbújt, András gyorsan elszaladt, így csak Mamát vitték el.

Mimikoko egyedül maradt, egy Nyilas nevű ismeretlen férfi elvitte Szentes mellé egy tanyára Ilus húgához. Ott lakott majdnem egy hónapig. Ekkor már újabb hamis papírokkal Rápolthy Katalin néven hadiárvaként élt illegalitásban Mimikoko.

Cserépfalvi Katalin: Mimikoko illegális élete

Majd Mama eljött Mimikokóért.
Mimiokoko nevelőnőjének a papírjaival bujkált ekkoriban a Mama.

Mama ekkor mesélte el, hogyan szökött meg. Amikor elvitték a kémelhárítók, elmebeteg öngyilkosnak tettette magát és bevitték a kórházba. Itt egy Cserépfalvi könyvüzletéből ismerős orvos segített neki a szökésben.

Jöttek a hírek a brutális oroszokról, Mama félt, újra az utazás mellett döntött.
Visszatértek Budapestre Jenő bácsiékhoz.

Papa egy szobrásznak adta ki magát, szakállt növesztett, Rápolthy Lajos műtermében bujkált a Várbazárban.
Ekkor már 1944 októbere volt, a Lovas utcai Vöröskereszt épületében bujkáltak 1945 januárjáig. Az egyik alkalommal úgy úszták meg az ellenőrzést, hogy kiírták: járványveszély.
A Duna jegén történt átkelés is izgalmas, a könyv Papa szétdúlt Váci utcai könyvüzltében ér véget. Plusz egy epilógus Szarvaskőn.

Tessenek olvasni!

Cserépfalvi Katalin: Mimikoko illegális élete

A könyv nem volt meg az Országos Széchényi Könyvtárnak. Vettem egy másik példányt és átadtam a feldolgozó kollégáknak. Egy lesz muzeális példány, egyet pedig szolgáltatunk.

Hogy ne éljünk tudatlanságban.

A könyv Budapesten nyolc könyvtárban, Egerben, Győrben, Szegeden is olvasható, a Rukkolán, a Molyon, a WorldCat adatbázisában és persze Csepelen is megvan.