Schwartz bácsi Mezőkövesdről

Tóth Balázs egri újságíró küldte át az alábbi csatolmányt.

doc.קדרי

A blog jobb hasábjában lévő e-mail címünkre küldte, ez az első igazi levél, ami csak úgy érkezett „magától”.

Gustav Blau leveléről azt gondolta Tóth Balázs, hogy talán érdekel minket. Persze, hogy érdekel. Írtam is Gustav Blaunak,

Kedves Groszmann Lili és Tóht Péter
Sajnos pillanatnyilag nincs több információm  a kövesdi Schwartz családról
A Schwartz bácsit személyesen ismertem
Ugyszintén a professor fiát
Sajnos nem tudok kit kérdezni
Örültem,hogy ismerik földim Zahava Stessl Szász Kati könyvét
Szives figyelmükben ajánlom Bor és tövisek Tokaj-Hegyalján
Születési helyem Abaújszántó zsidóságának töténete, könyvét
Norman Libro kiadó Budapest 2o13
Üdvözlettel
Blau Guszti

Mi is van a levélben?

  • Schwartz bácsi a háború előtt elment kövesdről
  • Felesége Rózsi néni és a lánya Edit a háború után költözött el kövesdről.
  • Ernő fia Romániába szökött a háború alatt, ahonnan visszaküldték Magyarországra de a csendőreink vissza-visszazavarták Romániába. „nincs szükségünk zsidókra”.
  • Schwartz Ernő Budapesten a háború után még tanult, majd kis ciprusi kitérő után Izraelbe ment, a nevét Menachem Zwi Kaddarira változtatta. 1953-ban doktorált, elismert professzor lett, 2013-ban hunyt el.
  • Scwartz bácsi unokája azaz Ernő lánya Professor Ruth Halperin-Kaddari Izraelben él, szintén a Bar Ilan Egyetem professzora lett. Nagyon komoly tudós Ruth.

  • A levél alján lévő két név Ruth két testvére, az utóbbit talán megtaláltam a LInkedIn-en

Most közlöm szöveghűen a visszaemlékezést.

 A Schwartz család Mezőkövesről

Schwartz Bácsinak, sikerűlt még a háború elött Mezőkövesdet elhagyni De családjának, ez csak a háború után sikerűlt. Rövidesen a háború után A Rózsi néni és leányuk Edith, követték a Papát

Professor Menachem Zwi Kadari. 1925-2013

A fiuk Ernőnek azonban sok viszantogáson kellett keresztűlmennie, de mindezek után nagy kariert ért el.

A család a cionista eszméhez hiven Ernőt, középiskolai tanúlmányai végzésére, az ungvári héber gimnáziumba küldte. Közben a háborus események miatt ,Ernő Pestre kerűlt. Természetesen, itt is azonnal bekapcsolódott a cionista szervezetek munkájában, és rövidesen az egyik ifjúsági részlegnek, „Bné Akiba”-nak vezetője lett. Ismeretes, a cionista ifjak földalatti munkája. A hires Üvegház, védlevelek készitése, Romániába szöktetés, stb.,és a földalatti müködésben szintén részt vett

Ernő a romániai szökést választotta. Saját elbeszélése szerint, a szökés sikertelennek tünt. A románok elfogták és visszatoloncolták Magyarországra. A szerencse kereke itt jobbra fordult. A magyar csendőrök, vissza küldték Romániába,”nincs szükségünk zsidókra”. A háború végén visszatért Pestre, leérettségizett, és folytatta egyetemi tanúlmányait. A Pázmány Péter Tudományegyetemen a semita nyelv és filozófia szakot választotta. A budapesti Rabbi szemináriomban pedig, zsidó filozófiát és a Biblia szakot gyakorolta. Pesten az Éva utcában , az ifjúsági csoport kollektiv lakásában,. a barátok elbeszélése szerint, a könyvet kezéből még evés közben sem tette le. Azután Pestről Palesztina felé indult. Az angolok hajóját elfogták és a illegális utasokat Ciprus szigetére deportálták. Itt szintén, mint cion-aktivista működött. Jeruzsálembe érve, nevét hébrre változtata „Menachem Zwi Kadari”. Elöbb Izrel függetlenségi háborújában harcolt, majd visszatért a zsidó filozófia és Biblia szakhoz. 1953- ban doktorált, „Szakértője az arameus és héber nyelvnek” cimmel.

és a Bar Ilan egyetemen előadóként kezdett működni, majd Profeszori ranggá lépett elő. 1967-197O, „Biblia Tanulmányok” fakultásának dékán-ja 1971-1974, az egyetemnek rektotor- ja.1994-től a ” Héber Akadémia”- nek, alelnöke. Több amerikai egyetemen vendég professora. Elismert tudósa a biblia és héber tudományoknak

Schwartz Bácsi unokái

Professor Ruth Halperin-Kadari

A Bar Ilan egyetem, A Nök Joghelyzet Javitás, intézetének elnoke. Az Egyesűlt Nemzetek, CEDAW a ,Nökkel Szembeni Diszzkrimináció Javitás, bizottságának alelnöke Az egyetem jogi fakultásán a nemzetközi nöi jogban, hasonlatos feminista témákról ad elő. Az Izrael miniszterelnökség , hasonló bizottságának tanácsadója. Ugyszintén ezzel a témával foglalkozik angolnyelvű amerikai egyetemen kiadott könyve., Izraeli és amerikájú feminimista intezetektől kapott kitüntetési dijak tulajdonosa.

Dr, Michal Ferenc, Ma, Miriam Shapiro

A visszaemlékezés alapján sokfelé kereshetünk tovább, elsőként az Üvegháznak néztem utána.

Az Üvegház eredetileg az Ifj. Weiss Gyula és fiai táblaüveg-nagykereskedés székháza volt. A céget Ifj. Weiss Gyula 1897-ben alapította. 1933-ban megbízták Kozma Lajost, a modern Bauhaus stílus legismertebb magyarországi építészét: tervezze meg a cég új székházát, amiben helyet adnak a cég által eladott nagy építőüveg-választék bemutatásának és felhasználásának. Az épületet fehér márványüveggel borították, és sokféle építési üveget használtak fel készítésekor. Így például üvegtéglát, drótüveget, katedrál- és ornamentüveget és vastag szerkezeti öntöttüveget. Innen ered az épület neve: „Üvegház”, és ezen a néven lett Európa-szerte jó nevű épület. Később világhírnévre tett szert, mivel sok ezer általa megmenekült ember vándorolt szét a nagyvilágba.*

Folytatjuk, mert folytatni jó. Írtam Ruthnak, hátha van valami emléke Mezőkövesdről.