Blau Mór korcsmáros

1912-ben hárman meghaltak és többen megsebesültek a cserépi Blau Mór kocsmájában. Összevesztek a számlán. A szatmárnémeti újságban találtuk a tudósítást:

1912 Északkelet

A tudósítás szöveghűen:

Három halott és a pálinka.
Miskolcról jelentik:
Szomoruan végződő mulatság volt a borsodmegyei Cserépfalu községben. A falu korcsmájában 10—12 legény mulatozott. Mikor fizetésre került a sor, az egyik le­gény hibát talált a korcsmáros számlájában és azzal gyanusította, hogy többet számitott fel neki, mint a mennyit elköltött.
Blau Mór korcsmáros tiltakozott a gyanusitás ellen és hangosan kikelt a vád elen. Az idogáló társaság két pártra szakadt. Az egyik védelmére kelt a korcsmárosnak, a másik azt hangoztatta, hogy »a zsidó csal« Pár pillanat alatt valóságos harc fejlődőtt ki. A legények ökölre mentek, késsel és vas­villával támadtak egymásra. A verekedés­nek három halottja és több sebesültje van. A három halott Tötösi Gyula, Gerenda Já­nos és Szabó András. Az esetről jelentést tettek a miskolci kir. ügyészségnek.

Ugyaneről a Magyar Földmívelő 1912. január 12-i számában:

Magyar Földmívelő 1912